Classes de Freestyle

El Freestyle és una especialitat molt jove que sorgeix als carrers urbans al voltant dels 90, amb el pas dels anys adquireix més popularitat a tot el món. A partir de 1996 apareix el joc amb els cons de plàstic i poc a poc adquireix aire de competició internacional.

El Freestyle slalom és una modalitat de patinatge consistent a realitzar diversos trucs i figures entre cons colocats en files, depenent del tipus de fila el nombre de cons i la distància entre aquests varia. El patinador tria els trucs que farà d’aquí a un temps limitat definit pel tipus de competició. Depenent de la fila dels cons estaran separats 50, 80 o 120 cm en línia recta, tenint en compte que la distància entre el centre dels cons d’una mateixa fila ha de ser la mateixa.

Els nostres monitors titulats t’hi iniciaran en aquesta modalitat o acabessin de perfeccionar les teves trucs perquè puguis gaudir practicant aquest esport o fins i tot que puguis participar en campionats de reconeixement nacional i internacional. Els monitors s’adaptaran al nivell de l’alumne fent que aprengui i es diverteixi alhora.

#QgatPatina

No tweets found.